Priser

Alle priser oppgitt i kroner. Studentrabatt 25% ved framvisning av studiebevis.

Synsundersøkelse 640,-
Konsultasjon, tørre øyne 980,- (inkl. etterkontroll)
Førerkorttest 640,-
Linsekontroll 640,-
Kort linsekontroll (akuttkontroll)480,-
Opplæring 500,-
  
Nytilpasning linser 1280,- (inkl etterkontroll)
Retilpasning linser 940,- (inkl etterkontroll)

Tjenester

Synsundersøkelser

En synsundersøkelse tar normalt 30-45 minutter. Her avdekkes eventuelle synsfeil og hva om skal til for å korrigere den. I tillegg undersøker vi øynene med tanke på å avdekke eventuelle øyesykdommer. Hvis du har passert 40-45 år, vil det også være nødvendig å måle og prøve ut lesestyrken. Vi beregner derfor litt lengre tid for de som er over 45 år. Vi måler trykket i øyet (IOP) rutinemessig på alle over 35 år, men det hender at vi også gjør det på yngre ved behov.

Linsekontroll (halvårlig eller årlig)

Denne er for de som bruker linser jevnlig. For de fleste holder det med én kontroll i året, men ved utvidet bæretid (døgnbruk) anbefales en kontroll hvert halvår. Her undersøker vi hornhinnen nøye, og vi sjekker styrken.

Kort linsekontroll

Kort kontroll ved akutte infeksjoner eller lignende.

Nytilpasning av kontaktlinser

Full synundersøkelse, og i tillegg undersøker vi hornhinne, tårefilm og annet som har betydning for linsebruk. Opplæring og etterkontroller er også innkludert. Under opplæringen lærer du å ta linsene på og av, og du får opplæring i pleie og behandling av linsene. Det er ulike priser for ulike typer linser, og prisforskjellen er avhengig av hvor mange etterkontroller du trenger før du er i havn. Hvis du skulle trenge flere kontroller enn beregnet, så er også disse kontrollene inkludert i prisen. Det samme gjelder prøvelinsene.

Retilpasning

For deg som har brukt linser tidligere. Dette er stort sett det samme som en nytilpasning med unntak av opplæringen.